ACIBADEM PROJE

3004 m² arsa üzerine 2 etap, 56 daire 2 dükkan oluşan projemiz

12.557 m² inşaat alanına sahiptir. Bu inşaat alanının 6257 m²’si sosyal alan olarak inşa edilmiştir. Sosyal alanlarımızda sinema, toplantı, oyun ve dinlenme salonları misafir odası, fitness, spa merkezi, yüzme havuzu, sauna, buhar odası ve hamam bulunmaktadır.

İstanbul’un ilk jeotermal kaynak ile ısıtılacak ve sosyal tesislerinde termal sular olacağı projede, 850 m² alan üzerine Toplamda 4.646 m² inşaat alanı tasarlanmıştır. Projede 16 adet farklı m²’lerde ultra lüx konut ve 2 dükkan planlanmıştır.

Dükkanın projede sosyal alanların sağlıklı ürünlerin yapıldığı Restaurant ve lobisi olarak kullanılacak projede 2.412 m² büyüklüğündeki Termal Spa spor merkezi, 300 m² bahçe alanı bulunmaktadır.

KULLANIM ALANLARI

Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı sürekli 20°C den fazla olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına oranla daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Düşük (20 - 70°C), orta (70 - 150°C) ve yüksek (150°C'den yüksek) entalpili (sıcaklıkta) olmak üzere genelde üç gruba ayrılmaktadır.

Yüksek entalpili akışkandan elektrik üretiminde, düşük ve orta entalpili akışkandan ise ısıtmacılıkta yararlanılmaktadır. Bunların yanı sıra jeotermal akışkandan, kimyasal madde üretimi, seracılık, kültür balıkçılığı gibi değişik amaçlarda yararlanılabilmektedir.

Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu (atık jeotermal suların re-enjeksiyonu ile) yerli ve yeşil bir enerji türüdür.

Türkiye Alp-Himalaya tektonik kuşağının Akdeniz bölgesinde yer almaktadır. Ülkemiz dünyanın en zengin jeotermal enerji potansiyeline sahip ilk yedi ülkesi arasında yer almakla birlikte bu enerjinin kullanılması sıralamasında onaltıncı sırada yer almaktadır. Ülke olarak mevcut jeotermal kaynaklarımızın yaklaşık olarak % 2’si değerlendirilmektedir. Bir jeotermal bölgesel ısıtma sistemi, kuyular, jeotermal akışkanının taşındığı boru hatları, ana ısı değiştirici abone ısı değiştiricileri, şehir içi şebeke ve re-enjeksiyon sisteminden oluşmaktadır.

Jeotermal bölgesel (konfor) ısıtması sağlık açısından önemli bir hizmettir. Jeotermal enerji kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen bölgesel ısıtma sistemlerinden beklenilen işletme hedefi, kullanıcılara ihtiyaç duyduğu ısı enerjisini temin ederken, konforlu ve ekonomik ısınma sağlanmasının yanı sıra, sistemi de minimum elektrik tüketimi ile çalıştırabilmektir. Jeotermal akışkanın taşınması sırasında, km ‘de 0,1 ile 0,3 0C arasında değişen sıcaklık düşmesi olabilmektedir. Sıcak akışkan, teknik alt yapı ve ekonomik durum elverişli olduğu takdirde 150 – 200 km’ ye kadar taşınabilmektedir

Bölgesel ısıtmada dengeli bir dağıtımın yapılması gerekir. Bunun sağlanabilmesi için ise, enerjinin üretimden dağıtımına kadar kullanılan bütün ekipmanların (örneğin pompaların, eşanjörlerin, kolon vanalarının vb.) değişen ısı yüklerine göre en verimli şekilde çalıştırılması gerekmektedir. Yüzlerce konutun bağlı olduğu bölgesel bir ısıtma sistemi göz önüne alındığında, sistemin optimum şekilde çalıştırılması, belli bir işletme stratejisi ve yönetim anlayışı uygulanmadan mümkün olamayacaktır. Bu nedenle sistemin optimum verimle çalıştırılması gerekmektedir. Jeotermal enerji, fosil yakıtların tüketimiyle ilgili olarak ortaya çıkan sera etkisi ve asit yağmuru gazlarının atmosfere atılmasından doğan çevre sorunlarının önlenmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Jeotermal enerjiye dayalı modern elektrik santrallerinde CO2, NOx, SOx atımı çok düşük düzeylerdedir. Merkezi ısıtma sistemlerinde ise, söz konusu gazların deşarj miktarları sıfır değerine indirilmiştir.

Alp-Himalaya orojenik kuşağı üzerinde bulunan ve genç tektonik etkinlikler sonucu gelişen grabenlerin, yaygın volkanizmaların, doğal buhar ve gaz çıkışlarının, hidrotermal alterasyon ve sıcaklıkları yer yer 102 °C ye ulaşan 900'ün üzerindeki sıcak su kaynağının varlığı, Türkiye'nin önemli bir jeotermal enerji potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte bu enerjinin kullanılması sıralamasında onaltıncı sırada yer almaktadır. Ülke olarak mevcut jeotermal kaynaklarımızın yaklaşık olarak % 2’ si değerlendirilmektedir.

Böylesi pek çok üstün niteliklere sahip ülkemizde, jeotermal kaynakların kullanım yeri sayısının çoğaltılması, bu suretle dünyadaki jeotermal kaynak pastasından yeterince faydalanmanın artırılması, bu sayede bu tür kaynakların bulunduğu yörelerimizin ve ülkemizin ekonomisine önemli katma değerler sağlanması amaçlanmalıdır. Bu durumun değiştirilmesi için özellikle jeotermal potansiyelin bulunduğu bölgelerde başta MTA, yerel yönetimler, üniversiteler, DSİ, ilgili diğer kurumların ve özel sektör temsilcilerinin ortaklaşa ve koordineli olarak çalışmaları hızla yürütmeleri kanaatimizce zorunludur. Jeotermal enerji kullanımı sayesinde yerli-milli enerji üretimi artmakta ve enerji ihtiyacı kapatılabilmektedir. Türkiye’de, jeotermal ısıtma sayesinde doğrudan ve dolaylı elektrik enerjisi ve ısı enerjisi tasarrufu sağlanmaktadır. Özellikle büyük enerji tüketimi ve az sayıda santral bulunan Batı Anadolu’da jeotermal ısıtma yapılarak, ısıtma için elektriğe olan talep azaltılmalıdır. Türkiye’de hedeflenen 1 Milyon konutun jeotermal ile ısıtılmasında, 8000 MWt kurulu güç olarak karşılaştırıldığında, 1400 MWe’lık bir Nükleer Santralin beş katı, yıllık ısı enerjisi ikamesi olarak karşılaştırıldığında üç katı olmaktadır. Bir başka yaklaşımla, 2 tane Mavi Akım Projesine eşdeğer enerjidir.

2007 yılında, 5686 sayılı “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu” ve “Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği” nin yürürlüğe girmesiyle jeotermal kaynakların tüm sektörler açısından kullanımının önü açılmıştır.

Jeotermal Enerji Nedir?

Yeraltından çıkan ve yeraltına geri verilen yenilenebilir ve sürdürülebilir bir eneji kaynağıdır. Uygun koşullarda işletilirse sonsuz ömre sahip olabilir.

Neden Güvenli?

Yangın, patlama ve zehirlenme riski taşımadığından son derece güvenli bir enerji tipidir.

Neden Ucuz?

Dışa bağımlı değildir, ulusaldır! Yıllık fiyat artışı TÜFE ile sınırlıdır. (Petrol ve döviz fiyatlarındaki artıştan etkilenmez) Jeotermal enerji konutların değerine değer katar.

Nerelerde Kullanılır?

Bireysel ve bölgesel ısıtma, tarımsal kullanım, kaplıca, su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılır.

Neden Temiz?

Jeotermal enerjiye dayalı merkezi ısıtma sistemlerinde fosil yakıt (petrol, kömür, doğalgaz vb) tüketimi yoktur. Bundan dolayı bulunduğu ortamın oksijenini tüketmez.

Ortama ve atmosfere karbondioksit, karbonmonoksit, azotdioksit ve kanserojen NOx gazlarını atmaz. Atmosfere kükürtdioksit vermediği için asit yağmurlarına neden olmaz. Sera gazı atımı yoktur. Bir evin jeotermal enerji yerine fosil yakıtla ısıtılması ile altı aracın egzoz kirliliğine eşdeğer kirlilik ortama verilir.

HaberTürkJeotermal gücünü İstanbul'a taşıyor

MilliyetJeotermal gücünü İstanbul'a taşıyor

Emlak Ofisİstanbul'a jeotermal Piyango

Milliyetİstanbul’da ‘jeotermal’ dönüşümü başlattı

Haber Sonİstanbul’da ‘jeotermal’ dönüşümü başlattı

Haberler.comİstanbul'a 'Jeotermal' Piyango

Dunya.comİstanbul'a 'Jeotermal' Piyango

sondakikahaberleri.comİstanbul'a 'Jeotermal' Piyango

sondakika.comİstanbul'a 'Jeotermal' Piyango

Güncel Enerjiİstanbul'a 'Jeotermal' Piyango

CNN TürkKonutta 'jeotermal ısıtma' dönemi başlıyor

Emlak AnsiklopedisiSeven Four Life Acıbadem'de 1 milyon TL'ye!

Konut TimesSeven Four Life Acıbadem'de fiyatlar 1 milyon TL'den başlıyor!

Emlakta GündemSeven Four Life Acıbadem’de teslimler 2018’de! Yeni Proje!

Enerji Günlüğüİstanbul’da kentsel dönüşüm binaları jeotermalle ısıtılacak

SözcüValidebağ için sevindiren açıklama

HürriyetJeotermal sondaj izni

Jeotermal.comYediyol Şirketler Grubu, İstanbul'un Jeotermal Kaynaklarını Ekonomiye Kazandırıyor

Jjeotermalhaberler.comİstanbul altındaki jeotermal enerji potansiyeli bulunuyor

Haberler.comİstanbul'a jeotermal Piyango

Kartal24İstanbul'a jeotermal arama yapacaklar

Dünyaİstanbul'a jeotermal Piyango

Emlakofisİstanbul'a jeotermal Piyango

JeotermalYediyol Şirketler Grubu, İstanbul'un...

HürriyetKuşadası'na jeotermal Geliyor

msn.com.trKuşadası'na jeotermal Geliyor

Kuşadası Haber MerkeziKuşadası'na termal piyango

Kuşadası GazetesiKuşadası'na jeotermal su müjesi

Yeni UfukKuşadası'na termal piyango

Kuşadası GözcüKuşadası'na termal piyango

DHAKuşadası'na jeotermal geliyor

Yeni AsırKuşadası'na termal piyango

Haberler.comKuşadası'na jeotermal geliyor

HabertürkKuşadası'nda jeotermal çalışmaları

DengeAydın'a jeotermal enerji yatırımı

MilliyetKuşadası'nın kaderi değişecek

Yerel TürkDarısı Selçuk'un başına

Herşey TvKuşadası'nın kaderi değişecek

Sekiz EylülDarısı Selçuk'un başına

ParalimanıKuşadası'na büyük müjde!

Son DakikaKuşadası'na jeotermal geliyor

Ege7GünKuşadası'na jeotermal geliyor

Sanal BasınKuşadası'na termal piyango

DengeKuşadası'na jeotermal yatırımı destek buldu

Kuşadası GözcüTermal su ada'yahayat verir.

Turizm AktüelKuşadası eski günlerine jeotermal ile dönecek

Haberler.comKuşadası ticaret odası başkanı Akdoğan açıklaması

sondakika.comKuşadası ticaret odası başkanı Akdoğan açıklaması

DengeKuşadası'na jeotermal yatırımı destek buldu

Yeni UfukAkdoğan'dan jeotermale destek

Kuşadası HabermezkeziAkdoğan'dan jeotermale destek

Aydın 24 HaberKuşadası Ticaret odası Başkanı Akdoğan'dan çalışmalara destek

9 EylülTermal su Kuşadası'na yeniden hayat verecek

Kuşadası Haber AjansıKuşadası'nda jeotermal su dağıtımı için bir adım daha atıldı

Kuşadası GazetesiKuşadası'na jeotermal su müjdesi

Mynet HaberKuşadası ticaret odası başkanı Akdoğan'dan jeotermal çalışmalara destek

Erbaa HavadisKuşadası'nda jeotermal suyun dağıtımı için yasal başvuru yapıldı

İhlas Haber AjansıKuşadası'nda jeotermal suyun dağıtımı için yasal başvuru yapıldı

sondakika.com<Kuşadası ticaret odası başkanı Akdoğan'dan jeotermal çalışmalara destek

haberler.comKuşadası'nda jeotermal suyun dağıtımı için yasal başvuru yapıldı

MilliyetKuşadası ticaret odası başkanı Akdoğan'dan jeotermal çalışmalara destek

MilliyetKuşadası'nda jeotermal suyun dağıtımı için yasal başvuru yapıldı

Haberinioku.comTermal su Ada'ya hayat verir

Turizm AktüelKuşadası eski günlerine jeotermal ile dönecek

sondakika.comKuşadası ticaret odası başkanı Akdoğan açıklaması

haberler.comKuşadası ticaret odası başkanı Akdoğan açıklaması

Kuşadası GözcüTermal su Ada'ya hayat verir

Alternatifenerji.comJeotermal enerji turizmde 4 mevsim kazandıracak

Dünya.comKuşadası'na jeotermal geliyor

denizhaber.comKuşadasın'da jeotermal suyun dağıtımı için yasal başvuru yapıldı.

SabahJeotermal Kuşadası'na 12 ay canlılık getirecek

Turzimdatabank.comYediyol'dan Kuşadası'na karma proje

HabertürkKuşadası'na jeotermal suyun dağıtımı için yasal başvuru yapıldı

Türkiyeturizm.comKuşadası'nda termal turizm

Çerkezköy BakışKuşadası ticaret odası başkanı Akdoğan'dan jeotermal çalışmalara destek

Ses GazetesiKuşadası jeotermalle ısınacak

Yeni KırobaKuşadası jeotermalle ısınacak

Gerçek GazetesiKuşadası'nda jeotermal suyun dağıtımı için yasal başvuru yapıldı

jeotermal.comjeotermal çed

Aydın ValiliğiAYDIN ÇED Gerekli değildir kararı

İlk Ses GazetesiJeotermal için adım atıldı

Türkiye ManşetKuşadası'nda jeotermal suyun dağıtımı için yasal başvuru yapıldı

Selçuk AjansKuşadası'nda termal piyango

Aydın HaberKuşadası Ticaret Odası başkanı akdoğan'dan jeotermal çalışmalara destek

TimeturkKuşadası Ticaret Odası başkanı akdoğan'dan jeotermal çalışmalara destek

HedefAkdoğan'dan jeotermal çalışmalara destek

Beyaz GazetesiKuşadası Ticaret Odası başkanı akdoğan'dan jeotermal çalışmalara destek

Günaydın AliağaKuşadası için tarihi karar

HürriyetKuşadası'nda jeotermal dönemi

Aydın NethaberKuşadası jeotermalle ısınacak

Ege MetropolKuşadası için tarihi karar

Belçika Aydın HaberAydın Belediyesinden kuşadası için tarihi karar

AydınpostKuşadası'nda jeotermal kullanımına izin

MilliyetKuşadası jeotermali turizmin hizmetinde

Aydın GazeteKuşadası için tarihi karar

Mavi DidimKuşadası için tarihi karar

Özgür SesKuşadası için tarihi karar

Yeni VizyonKuşadası için tarihi karar

AdaletJeotermal suyun dağıtımı için yasal başvuru yapıldı

Söke OlayKuşadası'nda anlamlı turnuva

DHAKuşadası'nda jeotermal dönemi

DENGEKuşadası jeotermalle buluşuyor

EGE Bölge HaberKuşadası'nda jeotermal buluşmaya ÇED onayı

İNŞAAT DERYASIKuşadası'nda jeotermal buluşmaya ÇED onayı

ANADOLU AJANSIKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

MİLLİYETKuşadası'nda jeotermal buluşmaya ÇED onayı

SESKuşadası'nda jeotermale ÇED onay verildi

YENİ AKİTKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

HABERLER.COMKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

ULUSAL POSTKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

AS HABERKuşadası'na büyükjeotermal yatırımı geliyor

ENSONHABERKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

EKONOMİ 7Kuşadası'na 400 Milyon liralık dev yatırım

EKONOMİ HABERKuşadası'na 400 Milyon liralık turizm yatırımı

HABERYEDİ24Kuşadası'na 400 Milyon liralık jeotermal yatırım

MİLLİYETKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

4HABERKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

HABER KASASIKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

HABERTÜRKKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

MİLLİYETKuşadası'na 400 Milyon liralık termal yatırım

MilliyetKuşadası'nın kaderi degisecek

MilliyetTermal atağıyla turizm gelişecek

MilliyetKuşadası'ndan 'termal' atak!

HabertürkKuşadası'na termal piyango

Yeni AsırKuşadası'na termal piyango

PostaKuşadası turizmi için termal fırsat

HabertürkTermal su, Ada'yı uçuracak

Sabah EgeliJeotermal Kuşadası'na 12 ay canlılık getirecek

GÖZLEMYediyol Grubu'ndan Kuşadası'na 400 milyon liralık yatırım

MİLLİYETİstanbul'da Jeotermal Dönüşümü Başlattı.

HABERTÜRKJeotermal gücünü İstanbul'a Taşıyor.

ADRES

Acıbadem Mahallesi No:80 Kadıköy / İstanbul

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

444 7 410

ŞANTİYE

Acıbadem cad. İkbaliye Mahallesi Ulusuluk Sokak
Kadıköy / İSTANBUL

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

444 7 410

BİZE ULAŞIN

Mesajınızı iletin size en kısa sürede ulaşalım.